Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je tijdens de looptijd alleen rente betaalt en geen aflossing. Dit betekent dat je maandlasten lager zijn dan bij andere hypotheekvormen, omdat je alleen rente betaalt en niet aflost op de lening. Aan het einde van de looptijd moet je echter het gehele geleende bedrag in één keer terugbetalen.

Hoe werkt een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek leen je geld van de bank om een huis te kopen, maar je betaalt gedurende de looptijd van de hypotheek alleen de rente over dit bedrag. Het geleende bedrag zelf blijft gedurende de looptijd ongewijzigd. Dit betekent dat je maandlasten relatief laag zijn, omdat je geen aflossing doet. Je hebt daardoor meer financiële ruimte voor andere uitgaven.

Het grote nadeel is dat je aan het einde van de looptijd nog steeds de volledige lening moet terugbetalen. Je moet dus een plan hebben om dit geld bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door te sparen, te beleggen, of je huis te verkopen.

Eerste huis kopen

Bij het kopen van je eerste huis is het belangrijk om goed na te denken over de hypotheekvorm die het beste bij jouw financiële situatie past. Een populaire keuze onder starters is de aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvorm kan aantrekkelijk zijn vanwege de lagere maandlasten, omdat je alleen rente betaalt en geen aflossing doet. Hierdoor houd je meer financiële ruimte over voor andere uitgaven of investeringen. Het is echter essentieel om een duidelijk plan te hebben voor de uiteindelijke aflossing van de hypotheek, aangezien je aan het einde van de looptijd het volledige geleende bedrag in één keer moet terugbetalen. Overweeg daarom of je voldoende discipline hebt om regelmatig te sparen of te beleggen om dit bedrag bijeen te krijgen, of dat een andere hypotheekvorm, zoals een annuïteiten– of lineaire hypotheek, beter bij jou past. Het inschakelen van een onafhankelijke hypotheekadviseur kan je helpen bij het maken van de juiste keuze en het opstellen van een solide financieel plan.

Voorbeeld

Stel dat je een huis wilt kopen dat €300.000 kost en je sluit hiervoor een aflossingsvrije hypotheek af ter waarde van €300.000 met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 3%.

Maandelijkse betalingen

Gedurende de looptijd van de hypotheek betaal je alleen rente over het geleende bedrag. Dit betekent dat je maandelijkse betalingen lager zijn dan bij andere hypotheekvormen waarbij je zowel rente als aflossing betaalt.

Berekening van de maandelijkse rente:

Geleend bedrag: €300.000
Rentepercentage: 3%
Maandelijkse rente: (3% van €300.000) / 12 = €750
Je maandelijkse lasten bedragen dus €750, wat alleen de rentebetaling is.

Voor- en nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

Voordelen:

Lage maandlasten: Omdat je alleen rente betaalt, zijn je maandlasten lager dan bij een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Bereken hier je maandlasten hypotheek.
Meer bestedingsruimte: Door de lagere maandlasten heb je meer financiële ruimte voor andere uitgaven of investeringen.
Flexibiliteit: Je kunt ervoor kiezen om tussentijds af te lossen als je extra geld hebt, zonder dat je daartoe verplicht bent.

Nadelen:

Hoog risico: Aan het einde van de looptijd moet je de volledige lening in één keer terugbetalen. Als je hier niet op voorbereid bent, kan dit tot financiële problemen leiden.
Geen aflossing: Je bouwt geen eigen vermogen op in je woning omdat je niet aflost. Bij verkoop van je huis kan dit betekenen dat je minder overhoudt dan je verwacht had.
Renteaftrek: De rente die je betaalt is vaak alleen aftrekbaar voor een periode van 30 jaar. Daarna verlies je dit belastingvoordeel.

Voorwaarden voor een aflossingsvrije hypotheek

Bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek gelden er verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen. Banken zijn sinds de financiële crisis strenger geworden in het verstrekken van aflossingsvrije hypotheken om te voorkomen dat mensen zich te zwaar in de schulden steken. Hier zijn enkele belangrijke voorwaarden.

 1. Maximale hypotheek: De bank zal niet het volledige aankoopbedrag van je woning als aflossingsvrije hypotheek verstrekken. Meestal mag maximaal 50% tot 60% van de woningwaarde aflossingsvrij zijn. De rest moet je aflossen met een andere hypotheekvorm.
 2. Inkomen: Je moet kunnen aantonen dat je het inkomen hebt om de maandelijkse rentebetalingen te kunnen dragen. Dit betekent dat je financiële situatie stabiel en voldoende moet zijn.
 3. Overwaarde: Als je al een eigen woning hebt met overwaarde, kan dit een positief effect hebben op de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek.

Toelatingscriteria en limieten

Bij het aanvragen van een aflossingsvrije hypotheek zullen banken en hypotheekverstrekkers verschillende toelatingscriteria en limieten hanteren. Dit kan per bank verschillen, maar hier zijn enkele algemene richtlijnen:

 • Leeftijd: Banken kunnen een maximale leeftijd hanteren waarop je een aflossingsvrije hypotheek kunt afsluiten. Vaak is dit bijvoorbeeld 75 jaar.
 • Woningwaarde: Zoals eerder genoemd, mag slechts een deel van de woningwaarde aflossingsvrij zijn. Dit percentage varieert per bank, maar ligt meestal tussen de 50% en 60%.
 • Financiële gezondheid: Je moet een stabiele financiële achtergrond hebben, zonder grote schulden of betalingsachterstanden.

Hoeveel kun je lenen met een aflossingsvrije hypotheek?

Het bedrag dat je kunt lenen met een aflossingsvrije hypotheek hangt af van verschillende factoren, waaronder je inkomen, de waarde van de woning en je financiële situatie. De bank zal een uitgebreide toetsing doen om te bepalen hoeveel risico zij willen nemen. Hierbij wordt gekeken naar:

 • Inkomen: Hoe hoger je inkomen, hoe meer je kunt lenen. De bank zal ook rekening houden met je vaste lasten en eventuele andere schulden.
 • Woningwaarde: De waarde van de woning bepaalt voor een groot deel hoeveel je kunt lenen. Zoals eerder genoemd, mag slechts een deel van deze waarde aflossingsvrij zijn.
 • Overige financiële verplichtingen: Als je andere leningen of schulden hebt, kan dit invloed hebben op het bedrag dat je kunt lenen.

Aflossingsvrije hypotheek en belastingvoordelen

Hypotheekrenteaftrek en belastingregels

Een van de voordelen van een aflossingsvrije hypotheek is de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat je de betaalde rente kunt aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Echter, er zijn wel enkele belangrijke regels en voorwaarden verbonden aan hypotheekrenteaftrek:

 • Eigenwoningforfait: Bij een aflossingsvrije hypotheek geldt ook het eigenwoningforfait, een bijtelling op je belastbaar inkomen voor het bezit van een eigen woning. Deze bijtelling wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van je woning.
 • Maximale termijn: De hypotheekrenteaftrek geldt maximaal voor een periode van 30 jaar. Dit betekent dat je na deze periode geen recht meer hebt op hypotheekrenteaftrek, ook niet als je hypotheek nog niet volledig is afgelost.
 • Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een eigenwoningschuld, het afsluiten van een hypotheek met een annuïtaire aflossingsschema, en het gebruiken van de lening voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Wijzigingen in wetgeving

Het belastingstelsel en de regels omtrent hypotheekrenteaftrek kunnen veranderen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de wetgeving die invloed kunnen hebben op je financiële situatie. Zo kunnen er bijvoorbeeld veranderingen worden doorgevoerd in de hoogte van de hypotheekrenteaftrek, de maximale termijn waarvoor deze geldt, of de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Aflossingsvrije hypotheek en je pensioen

Wat gebeurt er na de looptijd van de hypotheek?

Na de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek moet je het volledige geleende bedrag in één keer terugbetalen aan de bank. Als je dit bedrag niet hebt gespaard of op een andere manier hebt bijeengebracht, zul je op zoek moeten naar een andere oplossing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je je woning moet verkopen om de lening af te lossen.

Aflossingsvrije hypotheek en pensioenplanning

Het is belangrijk om bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek rekening te houden met je pensioenplanning. Na je pensionering kan je inkomen dalen, waardoor het moeilijker kan zijn om de maandelijkse lasten van de hypotheek te dragen. Zorg ervoor dat je een goed financieel plan hebt waarin je rekening houdt met je toekomstige inkomen en uitgaven, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Alternatieven voor een aflossingsvrije hypotheek

Lineaire en annuïteitenhypotheken

Naast de aflossingsvrije hypotheek zijn er ook andere hypotheekvormen beschikbaar, zoals de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Bij een lineaire hypotheek los je elke maand een vast bedrag af op de lening, terwijl de rente over de resterende schuld wordt berekend. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing, waarbij het aflossingsdeel geleidelijk toeneemt en het rentedeel afneemt naarmate de lening wordt afgelost.

Vergelijking van verschillende hypotheekvormen

Het is verstandig om verschillende hypotheekvormen met elkaar te vergelijken voordat je een beslissing neemt. Elke hypotheekvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen, en wat voor jou de beste keuze is hangt af van je persoonlijke situatie, wensen en toekomstplannen. Een onafhankelijk hypotheekadviseur kan je helpen bij het maken van de juiste keuze en het vinden van een hypotheek die het beste bij jou past.

Het belang van financiële planning

Budgettering en spaarplan

Bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek is het essentieel om een goed financieel plan te hebben. Dit omvat onder andere een gedetailleerd budget waarin je al je inkomsten en uitgaven op een rijtje zet. Door inzicht te hebben in je financiële situatie kun je beter bepalen hoeveel je kunt lenen en welke maandelijkse lasten je kunt dragen.

Een spaarplan is ook cruciaal bij het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek. Door regelmatig geld opzij te zetten, kun je vermogen opbouwen dat je kunt gebruiken om de lening af te lossen aan het einde van de looptijd. Dit kan bijvoorbeeld door maandelijks een vast bedrag te sparen of te beleggen in een beleggingsfonds.

Relevante data over het opstellen van een financieel plan

AspectFinancieel planSpaarplan
Inkomsten en uitgavenGedetailleerd budget van alle inkomsten en uitgavenMaandelijks een vast bedrag opzij zetten voor spaardoelen, zoals de aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd
BudgetteringAnalyse van huidige en verwachte financiële situatieIdentificatie van mogelijke spaardoelen en bepaling van het benodigde bedrag dat maandelijks gespaard moet worden
Financiële doelenVaststellen van financiële doelen op korte en lange termijnBepalen van de looptijd en het gewenste eindbedrag van het spaarplan, rekening houdend met de aflossing van de hypotheek
RisicobeheerIn kaart brengen van financiële risico’s en bescherming hiervoorOverwegen van mogelijke risico’s en het afdekken ervan door middel van een passende spaarstrategie

Risicobeheer en verzekeringen

Naast sparen is het ook belangrijk om jezelf te beschermen tegen financiële risico’s. Dit kan onder andere door het afsluiten van verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of een inkomensverzekering. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat je financieel beschermd bent als er iets onverwachts gebeurt, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Pensioenplanning en lange termijn doelen

Het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek kan een grote impact hebben op je financiële situatie op de lange termijn, met name na je pensionering. Het is daarom belangrijk om ook je pensioenplanning en lange termijn doelen mee te nemen in je financiële plan. Denk hierbij aan het opbouwen van een pensioenpotje, het aflossen van andere schulden, en het sparen voor grote uitgaven zoals een wereldreis of een studie voor je kinderen.

Een aflossingsvrije hypotheek vereist dus zorgvuldige planning en discipline om ervoor te zorgen dat je financieel voorbereid bent op de uiteindelijke aflossing van de lening.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn aflossingsvrije hypotheek vervroegd aflossen?

Je kunt je aflossingsvrije hypotheek vervroegd aflossen door extra aflossingen te doen op de lening. Neem contact op met je hypotheekverstrekker om de mogelijkheden en voorwaarden voor vervroegde aflossing te bespreken. Houd er rekening mee dat sommige hypotheekverstrekkers kosten in rekening kunnen brengen voor vervroegde aflossing.

Wat gebeurt er als ik mijn aflossingsvrije hypotheek niet op tijd aflos?

Als je je aflossingsvrije hypotheek niet op tijd aflost aan het einde van de looptijd, moet je mogelijk je woning verkopen om de lening af te lossen. Dit kan financiële gevolgen hebben en tot onzekerheid leiden over je woonsituatie. Het is daarom belangrijk om tijdig maatregelen te nemen om de lening af te lossen of alternatieve financieringsmogelijkheden te verkennen.

Kan ik extra lenen op mijn aflossingsvrije hypotheek voor verbouwingen of andere doeleinden?

Sommige hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om extra te lenen op je aflossingsvrije hypotheek voor verbouwingen of andere doeleinden. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van een tweede hypotheek of een verhoging van je bestaande hypotheek. Neem contact op met je hypotheekadviseur om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Wat zijn de voordelen van een aflossingsvrije hypotheek ten opzichte van andere hypotheekvormen?

Een aflossingsvrije hypotheek kan lagere maandlasten bieden in vergelijking met andere hypotheekvormen, omdat je alleen rente betaalt over de lening en geen aflossing. Dit kan voordelig zijn als je op korte termijn lagere maandlasten wilt hebben. Echter, het brengt ook risico’s met zich mee, zoals het risico dat je aan het einde van de looptijd de lening niet kunt aflossen. Het is daarom belangrijk om de voor- en nadelen goed af te wegen voordat je een beslissing neemt.

× WhatsApp