Nationaal fonds betaalbare koopwoningen

Nationaal fonds betaalbare koopwoningen

Ben je starter op de woningmarkt en wil je je eerste huis kopen? Goed nieuws! In het voorjaar van 2024 introduceert het Nationaal Koopstartfonds een fantastische kans voor jou. Als starter maak je nu kans op een aanzienlijke kopers korting van wel €50.000. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je wel aan bepaalde criteria te voldoen. Hier lees je later in dit artikel meer over. Deze unieke regeling is specifiek ontworpen om jou als starter een steuntje in de rug te geven bij je eerste woningaankoop. Wil je direct weten om welke criteria het gaat? Neem dan gerust contact met ons op. Ons eerste adviesgesprek is volledig gratis.

Minister Ollongren laat in haar brief weten de bespreking van beleidsplannen aan het volgende kabinet over te laten, vanwege de demissionaire status. Het nieuwe coalitieakkoord, ondersteund door VVD, D66, CDA en CU, benadrukt het belang van betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Hierbij wordt de focus gelegd op het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen binnen de NHG-grens. Het voorstel voor een Nationaal Koopstartfonds sluit naadloos aan bij deze visie, als een strategie om starters op de woningmarkt te ondersteunen.

Starters worden geholpen

De toegang van starters tot de woningmarkt is momenteel ongekend moeilijk, een situatie die in veertig jaar niet is voorgekomen. Om deze uitdaging aan te pakken, introduceert de overheid het Nationaal Koopstartfonds, met een budget van €70 miljoen. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van projectontwikkelaars en gemeenten, om zo gezamenlijk starters een helpende hand te bieden bij het realiseren van hun eerste woningaankoop.

Starters krijgen hulp bij kopen eerste woning

Wat is het nieuwe koopstartfonds?

Via het nieuwe Koopstartfonds krijgen starters de mogelijkheid om tot €50.000 korting te ontvangen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning, met een maximumprijs van €355.000. Dit aanbod is gericht op huishoudens met een inkomen tot tweemaal modaal. De korting maakt de aanschaf van een eigen woning toegankelijker en wordt terugbetaald aan het fonds bij verkoop van de woning. Minister Hugo de Jonge zet zich in om het fonds spoedig te lanceren, met de eerste woningen die naar verwachting ruim een jaar later beschikbaar komen.

Als koper doe je niet direct een beroep op het fonds; dit loopt via projectontwikkelaars, corporaties of gemeenten. Voor starters zijn er meerdere regelingen beschikbaar, afhankelijk van de gemeente waar je woont. Deze omvatten onder meer de Starterslening voor een rente- en aflossingsvrije periode, kopen met korting waarbij de korting en waardestijging bij verkoop terugbetaald worden, en diverse erfpachtconstructies. Ook zijn er opties voor huur met een toekomstige koopoptie of vermogensopbouw tijdens de huurperiode.

Veelgestelde vragen

Wat houdt het nationaal fonds betaalbare koopwoningen in?

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, een mooi initiatief van stichting OpMaat, biedt starters een gouden kans om een betaalbare woning te bemachtigen. Dankzij een financiële bijdrage van het fonds kunnen starters een nieuwbouwwoning tegen een gereduceerde prijs, lager dan de marktwaarde, aankopen via de KoopStart-regeling. Wanneer de woning later verkocht wordt, vloeit deze bijdrage samen met een deel van de waardestijging terug naar het fonds, waarmee de cirkel rond is.

Waarom is het koopfonds opgericht?

De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog, met name door het nijpend tekort aan betaalbare woningen. Een uitdaging die niet zomaar even opgelost is. Juist daarom biedt het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, ook bekend als het Koopfonds, een helpende hand. Dit fonds is er speciaal voor koopstarters van vandaag en morgen, die dromen van een eigen, betaalbare woning. Door een steun in de rug te bieden, maakt het Koopfonds de weg vrij voor deze nieuwe huiseigenaren om hun woonwensen te realiseren, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Een initiatief dat hoop biedt en perspectief opent in een tijd waarin een eigen plek vinden allesbehalve vanzelfsprekend is.

Wat wil het koopfonds bereiken?

Met de komst van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen wordt een nieuwe horizon geopend voor starters op de woningmarkt. Dit fonds zet zich in om nieuwbouwkoopwoningen binnen handbereik van starters te brengen, waardoor de droom van een eerste eigen huis werkelijkheid wordt. Door deze belangrijke stap worden deuren geopend die voorheen gesloten leken, en krijgen starters de kans om op eigen benen te staan in een markt die uitdagingen met zich meebrengt. Het is een welkome ontwikkeling die perspectief biedt en laat zien dat met gezamenlijke inspanningen, het mogelijk is om de woningmarkt toegankelijker te maken voor iedereen die aan het begin staat van hun wooncarrière.

Wie kunnen er aanspraak maken op het Koopfonds?

Het Nationaal Koopfonds staat klaar voor de koopstarter; voor hen die zich in het midden bevinden, te veel verdienen voor de sociale huursector maar te weinig voor de vrije koopmarkt. Dit fonds opent de deur naar de koopwoningenmarkt voor deze groep, door nieuwbouwwoningen binnen hun bereik te brengen. Speciaal gericht op starters met een inkomen tot €65.000, maakt het Koopfonds een woningaankoop mogelijk tot een bedrag van €280.000, rekening houdend met de huidige hypotheekrente. Dit biedt een unieke kans voor deze inkomensgroep om een eigen plek te vinden in een markt die steeds uitdagender wordt, en brengt de droom van een eigen huis binnen handbereik.

Wanneer wordt het fonds beschikbaar gesteld?

De vooruitzichten zijn goed: het Koopfonds zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 zijn deuren openen, een welkome ontwikkeling voor iedereen die droomt van een eigen thuis.

Welke typen woningen zijn beschikbaar via het Koopfonds?

Het Koopfonds maakt het mogelijk: nieuwbouwwoningen die voor een aanzienlijk lagere prijs dan de marktwaarde worden aangeboden, waardoor ze zowel bereikbaar als betaalbaar worden voor de starter. Zo kan een degelijke starterswoning, met een marktwaarde van €300.000, de jouwe zijn voor slechts €250.000. Deze woningen, hoewel compact, blinken uit in kwaliteit en zijn het resultaat van de samenwerking tussen projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten, allemaal gericht op het toegankelijk maken van de woningmarkt voor de beginnende koper.

Op welke manier gaat het fonds te werk?

Via het Koopfonds krijgt de starter de unieke kans om een woning aan te schaffen tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt. Het verschil tussen deze twee bedragen, bekend als de koperskorting, vormt de sleutel tot deze mogelijkheid. Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten die betaalbare nieuwbouwwoningen aanbieden, kunnen een beroep doen op het fonds om een groot deel van deze korting te financieren. Wanneer de tijd komt dat de woning van eigenaar wisselt, wordt de ontvangen koperskorting, samen met een deel van de winst uit de waardestijging, teruggestort in het fonds. Zo wordt de cirkel rondgemaakt en kan het fonds opnieuw een helpende hand bieden aan een andere starter op de woningmarkt.

Wat ik doen om een woning via dit fonds te bemachtigen?

Als koper heb je niet de mogelijkheid om direct gebruik te maken van het fonds; deze weg loopt via de projectontwikkelaar, corporatie of gemeente. Het is dus niet mogelijk om je individueel aan te melden voor een bijdrage vanuit het fonds. Voor een overzicht van partijen die een KoopStart-licentie bezitten en mogelijk woningen met KoopStart aanbieden, kun je terecht op de website van hetkoopfonds.nl. We adviseren je ook om het lokale nieuwbouwaanbod goed in de gaten te houden voor mogelijke kansen.

Bestaat het fonds voor de lange termijn?

Het Koopfonds is geen kortstondige of eenmalige regeling. Dankzij het terugvloeien van de koperskorting en de winstdeling naar het fonds, blijft het mogelijk om woningen tegen betaalbare prijzen aan te bieden. Bovendien bestaat de kans dat het fonds in de toekomst externe financiering weet te verkrijgen, wat het potentieel vergroot om nog meer koopwoningen binnen bereik van de doelgroep te brengen.

Wat betekent de introductie van het Koopfonds voor projectontwikkelaars?

Projectontwikkelaars hebben de mogelijkheid om via het fonds koopwoningen toegankelijker te maken voor de beoogde doelgroep door een deel van de koperskorting voor hun rekening te nemen, namelijk een derde. De koper geniet van deze korting dankzij het Koopfonds en is bij een toekomstige verkoop verplicht de korting terug te betalen aan het fonds, waardoor het fonds zijn voortdurende steun aan nieuwe kopers kan voortzetten.

Wie beheert het Koopfonds?

Het Koopfonds zal zijn plek vinden binnen een speciaal daarvoor opgerichte stichting, waarvan de details nog nader vormgegeven moeten worden. Zowel de overheid als de ontwikkelende partijen zullen het startkapitaal verschaffen voor het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, om zo de fundering te leggen voor dit initiatief.

Leidt het Koopfonds tot hogere woningprijzen?

Het Koopfonds richt zich exclusief op een specifieke groep voor wie anders geen koopwoning bereikbaar zou zijn, waardoor het aanbod beperkt blijft tot een select aantal woningen – en dat ook nog enkel nieuwbouw. De impact op de algemene marktprijzen zal derhalve minimaal zijn.
De koperskorting dient niet gezien te worden als een geschenk; bij de verkoop van de woning wordt er afgerekend met het fonds, waardoor het mogelijk wordt om opnieuw vreugde te brengen bij andere aspirant-kopers.

Hoe is OpMaat betrokken bij het Koopfonds?

OpMaat staat aan de wieg van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en zet zich als kenniscentrum voor betaalbare koopwoningen in om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Met de overtuiging dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor starters die een eigen woning ambiëren, hebben we het initiatief voor het Koopfonds genomen. Dit fonds stelt ons in staat om continu betaalbare koopwoningen beschikbaar te stellen aan onze doelgroep. Als expert in dit veld nemen wij de uitvoering van het fonds met vertrouwen op ons. We zijn momenteel actief betrokken bij de vormgeving van het Nationaal Koopfonds en voeren hierover overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

× WhatsApp